EVNCPC: Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

09:21 - 04/05/2021  |  370 lượt xem

Chia sẻ

Ngay khi có Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức quán triệt và thực hiện. Đến nay, phong trào học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, có sự lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực trong toàn Tổng công ty.

Ban Truyền thông EVNCPC

  VIDEO XEM NHIỀU