PC Quảng Ngãi: Ứng dụng CNTT để phòng, chống dịch Covid-19

11:24 - 10/06/2021  |  278 lượt xem

Chia sẻ

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát phải giãn cách xã hội và hạn chế tiếp xúc, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh trở nên quan trọng. Hạ tầng công nghệ thông tin tại PC Quảng Ngãi được đầu tư ổn định và phát huy hiệu quả trong giai đoạn này, đảm bảo phòng chống dịch theo chỉ đạo nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Kiều Trinh - Nguyễn Tuân

  VIDEO XEM NHIỀU