PC Quảng Ngãi: Triển khai diễn tập PCTT & TKCN năm 2021

14:06 - 07/06/2021  |  401 lượt xem

Chia sẻ

Vừa qua, PC Quảng Ngãi đã tổ chức buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021. Nội dung diễn tập với cơ chế điều hành tại trụ sở Văn phòng Cơ quan Công ty Quảng Ngãi, Điện lực thành phố Quảng Ngãi và diễn tập thực tế tại Điện lực Sơn Tịnh.

Nguyễn Tuân - Kiều Trinh

  VIDEO XEM NHIỀU