PC Quảng Ngãi: Diễn tập xử lý sự cố vận hành TTĐK và TBA không người trực

13:32 - 16/06/2021  |  279 lượt xem

Chia sẻ

Mới đây, PC Quảng Ngãi tổ chức diễn tập xử lý sự cố vận hành trung tâm điều kiển (TTĐK) và trạm biến áp (TBA) không người trực với sự tham gia của điều độ viên phòng Điều độ, điều độ viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (A3), Trưởng kíp Tung tâm điều khiển, nhân viên thao tác lưu động tại các TBA 110kV thuộc Đội QLVHLĐCT Quảng Ngãi, nhân viên thao tác lưu động tại các điện lực…

Nguyễn Tuân - Kiều Trinh

  VIDEO XEM NHIỀU