PC Quảng Bình: Triển khai hoạt động đội Hotline 2

10:11 - 02/08/2021  |  503 lượt xem

Chia sẻ

Ngày 29/7/2021, Công ty Điện lực Quảng Bình đã tổ chức lễ triển khai hoạt động Đội sửa chữa nóng lưới điện thứ 2. Việc thành lập Đội Hotline 2, bên cạnh Đội Hotline 1 của CPCCPSC trên địa bàn Quảng Bình sẽ góp phần đảm bảo tốt các tiêu chí về độ tin cậy cung cấp điện, giúp tiết kiệm thời gian, ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố trên lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hương Nguyên - Lệ Hằng

  VIDEO XEM NHIỀU