PC Quảng Nam đảm bảo cấp điện các khu cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch Covid-19

14:52 - 03/08/2021  |  797 lượt xem

Chia sẻ

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Nam và ngành điện, Công ty Điện lực Quảng Nam chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho CBCNV và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đơn vị đã triển khai công tác đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy, đảm bảo chất lượng điện năng cho các khu cách ly tập trung, khu giãn cách xã hội, cơ sở y tế, chốt kiểm soát phòng chống dịch nói riêng, đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung.

Sơn Chinh – Viện Cường

  VIDEO XEM NHIỀU