PC Quảng Nam chú trọng đảm bảo an toàn lao động

10:37 - 03/08/2022  |  547 lượt xem

Chia sẻ

Với mục tiêu “Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất”, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy trình, quy định an toàn lao động (ATLĐ) của người lao động khi thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng công tác bồi huấn nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường công tác để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm ATLĐ, đặc biệt xử lý các vị trí nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn trên lưới điện nhằm tạo môi trường làm việc đảm bảo ATLĐ cho người lao động.

Xuân Vũ

  VIDEO XEM NHIỀU