PC Bình Định: Giải thể tổ dịch vụ bán lẻ điện năng sau 13 năm hoạt động

14:09 - 15/08/2022  |  617 lượt xem

Chia sẻ

Tại Bình Định, mô hình tổ dịch vụ bán lẻ điện năng (DVBLĐN) bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009 khi PC Bình Định thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để bán điện trực tiếp đến hộ dân. Với 13 năm hoạt động, mô hình DVBLĐN mà PC Bình Định áp dụng đã phát huy hiệu quả trong việc giải quyết khó khăn về lao động thời điểm đó của đơn vị, đồng thời hỗ trợ đắc lực công tác kinh doanh điện năng, quản lý lưới điện hạ áp tại khu vực quản lý. Từ cuối năm 2017, PC Bình Định đã xây dựng lộ trình giảm và đi đến chấm dứt hoạt động của tổ dịch vụ bán lẻ điện năng (DVBLĐN), sau 5 năm thực hiện kể từ tháng 7/2022, PC Bình Định đã chấm dứt hoàn toàn hoạt động tổ DVBLĐN trên địa bàn toàn tỉnh.

Hồ Quang Thịnh

  VIDEO XEM NHIỀU