Đầu tư dự án nâng công suất TBA 110kV Liên Chiểu để phục vụ thi công Cảng Liên Chiểu

11:12 - 30/08/2022  |  687 lượt xem

Chia sẻ

Trạm biến áp 110kV 2x40MVA Liên Chiểu nằm tại chân đèo Hải Vân, phía Bắc quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Trạm gồm 2 máy biến áp vận hành độc lập, trong đó máy biến áp T2-40MVA chủ yếu cấp điện cho hai khu công nghiệp lớn là Hòa Khánh và Liên Chiểu. Hiện nay, MBA T1-40MVA đang vận hành ở chế độ đầy tải, công suất thường xuyên >70% định mức. Vì vậy, để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho công tác thi công, vận hành Cảng Liên Chiểu, EVNCPC sẽ triển khai đầu tư nâng công suất TBA 110kV Liên Chiểu.

Huỳnh Chín

  VIDEO XEM NHIỀU