PC Đà Nẵng: Hỗ trợ nhiều khách hàng phát hiện, xử lý chạm chập

15:44 - 26/09/2022  |  720 lượt xem

Chia sẻ

Từ đầu năm đến nay, PC Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý kịp thời 70 vụ chạm chập điện trong nhân dân, góp phần đảm bảo an toàn điện, hạn chế thiệt hại cho người dân.

T.H

  VIDEO XEM NHIỀU