CPCPEC: Làm chủ công nghệ thiết kế cột thép đơn thân đường dây 110kV

16:54 - 30/09/2022  |  3909 lượt xem

Chia sẻ

Vừa qua, Ban quản lý dự án lưới điện miền Trung (CPCNPMU), Công ty Tư vấn điện miền Trung (CPCPEC) cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công công trình đường dây 110kV Tam Thăng – Hyosung. Đây là công trình sử dụng cột thép đơn thân do CPCPEC tự nghiên cứu thiết kế và là một trong những công trình đầu tiên của EVNCPC sử dụng giải pháp này.

Lê Văn Nghiệp - Ngô Khắc Vệ

  VIDEO XEM NHIỀU