PC Bình Định tổ chức kỳ thi thực hành nâng, giữ bậc năm 2022

16:44 - 05/10/2022  |  841 lượt xem

Chia sẻ

Vừa qua, PC Bình Định đã tổ chức kỳ thi thực hành nâng bậc, giữ bậc năm 2022. Kỳ thi được chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 14-16/9/2022 và đợt 2 từ ngày 19-20/9/2022 cho 146 công nhân kỹ thuật làm công tác quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp trung hạ thế, ghi chỉ số công tơ, mắc dây đặt đèn, kiểm tra giám sát mua bán điện, quản lý khách hàng, sửa chữa Hotline và quản lý vận hành TBA 110kV của các đơn vị trực thuộc Công ty.

Lâm Thịnh

  VIDEO XEM NHIỀU