CPCEMEC: Tích cực đóng góp vào lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm

07:28 - 28/12/2022  |  734 lượt xem

Chia sẻ

Ngày 8/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1670/QĐ-TTg về lộ trình phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam. Đến nay, sau 02 giai đoạn triển khai thực hiện, Việt Nam cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định. CPCEMEC, đơn vị thành viên thuộc EVNCPC, cũng tự hào đã có nhiều đóng góp tích cực trong lộ trình này.

Nguyễn Hàn Tín

  VIDEO XEM NHIỀU