PC3-INVEST: 15 năm hình thành và phát triển

08:07 - 10/01/2023  |  536 lượt xem

Chia sẻ

15 năm hình thành và phát triển, lãnh đạo và CBCNV của PC3-INVEST đã chung tay đoàn kết, nỗ lực không ngừng để thực hiện thành công sứ mệnh của mình, đó là: “Làm tăng giá trị cho PC3-INVEST và mọi chủ thể liên quan”.

Đặng Thị Thu Nga

  VIDEO XEM NHIỀU