Video clip: Hãy để người khác nhìn thấy bạn

07:26 - 11/02/2023  |  422 lượt xem

Chia sẻ

Giúp người lái xe nhìn thấy bạn là kỹ năng hết sức quan trọng đối với tất cả của những người tham gia giao thông. Nội dung trong video clip "Hãy để người khác nhìn thấy bạn" sẽ cung cấp những kỹ năng cần thiết cho mỗi chúng ta.

Nguồn: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Từ Khóa :

  VIDEO XEM NHIỀU