PC Quảng Ngãi: Sẵn sàng các phương án cấp điện cho mùa khô 2023

10:26 - 17/03/2023  |  692 lượt xem

Chia sẻ

Ngay từ đầu tháng 3, PC Quảng Ngãi đã lập đầy đủ tất cả các phương án vận hành hệ thống điện Quảng Ngãi ở các cấp điện áp 110kV, 35kV, 22kV và phương thức vận hành tiết giảm phụ tải khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn cũng như phương thức cấp điện mùa khô. Tất cả các phương án này đều đặt ra các kịch b ản khi có một đường dây hoặc 1 TBA nào đó bị sự cố, bị quá tải hoặc bị tiết giảm thì có những phương thức chuyển lưới vận hành để đảm bảo việc cấp điện trong mùa khô 2023.

Nguyễn Tuân - Kiều Trinh

  VIDEO XEM NHIỀU