Hưởng ứng Giờ Trái đất 2023 - Bạn sẽ làm gì?

07:31 - 22/03/2023  |  560 lượt xem

Chia sẻ

Với chủ đề “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”, sự kiện Giờ Trái đất 2023 tiếp tục lan tỏa thông điệp: nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn năng lượng xanh, thân thiện môi trường nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Vậy mỗi chúng ta sẽ làm gì để hưởng ứng Giờ Trái đất 2023.

Khải Trần

  VIDEO XEM NHIỀU