Công đoàn CPCCC: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023

15:34 - 07/05/2023  |  755 lượt xem

Chia sẻ

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (CPCCC) đã hoàn thành trọng trách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; phối hợp với chuyên môn động viên đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phối hợp với các Công ty Điện lực thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng sử dụng điện, qua đó đã góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên.

PTH

  VIDEO XEM NHIỀU