Chặng đường 50 năm Đoàn Đ73 - Công ty Điện lực Quảng Trị

14:25 - 08/05/2023  |  1931 lượt xem

Chia sẻ

Sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực, cùng với nhiệm vụ nghiên cứu tình hình để chuẩn bị cho việc tổ chức hoạt động các ngành công nghiệp phía Nam khi có điều kiện thống nhất đất nước, Bộ Điện và Than đã cử nhiều đoàn công tác vào chiến trường. Tháng 5/1973 đoàn công tác Đ73 được thành lập để tiếp quản, khôi phục và phát triển hệ thống điện trên vùng đất mới giải phóng của Quảng Trị. Đoàn Đ73 ngày đó chính là tiền thân của ngành điện Quảng Trị hôm nay.

Tổ Truyền thông PC Quảng Trị

  VIDEO XEM NHIỀU