Video clip “Tiết kiệm điện đi vào nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam”

15:56 - 09/07/2018  |  5783 lượt xem

Chia sẻ

Những năm qua, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tích cực thực hành tiết kiệm điện bằng các hành động cụ thể, thiết thực như: dùng ánh sáng vừa đủ, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết; tắt hẳn nguồn khi không sử dụng điện; hạn chế sử dụng các thiết bị dùng nhiều điện trong giờ cao điểm, mua sắm thiết bị tiết kiệm điện, v.v... Các doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện gắn với trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên.

Việt Hảo - Hạnh Dung - Hoàng Phương

Từ Khóa :

  VIDEO XEM NHIỀU