Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” - PC Quảng Nam - số 01/2018

13:52 - 15/08/2018  |  1317 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” do PC Quảng Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp thực hiện. Chuyên mục được phát trên sóng truyền hình QRT vào lúc 19 giờ 50 phút tối Chủ nhật của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng, phát lại lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Hai liền kề hôm sau. Chuyên mục “Điện và đời sống” nhằm phản ảnh tình hình đầu tư phát triển lưới điện, cung cấp điện và dịch vụ điện trên địa bàn tỉnh; việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Số đầu tiên của chuyên mục phản ảnh PC Quảng Nam nỗ lực cải tiến các thủ tục nhằm tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ điện một cách dễ dàng, đảm bảo tính công khai, minh bạch; tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn trong gia đình, chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh...

PC Quảng Nam

  VIDEO XEM NHIỀU