PC Gia Lai: Đóng điện 18 hộ dân làng Bui, xóm Mới

09:01 - 29/10/2018  |  238 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Ngày 26/10/2018, PC Gia Lai đã tiến hành nghiệm thu, đóng điện cho làng Bui, xóm Mới (xã Ia Ka, huyện Chư Pah). Theo đó, gần 20 hộ dân với 55 nhân khẩu đã được sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

TTV PC Gia Lai

  VIDEO XEM NHIỀU