PC Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới

10:31 - 08/04/2019  |  86 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Gia Lai, PC Gia Lai đã không ngừng nỗ lực đưa điện về 100% các làng, xã, thôn buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được dùng điện từ hệ thống lưới điện quốc gia. Theo đó toàn tỉnh đã có 222/222 xã, phường, thị trấn có điện, đạt 100%. Như vậy đến nay, Gia Lai đã hoàn thành tiêu chí điện theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

TTV PC Gia Lai

  VIDEO XEM NHIỀU