PC Quảng Trị huấn luyện ATVSLĐ định kỳ năm 2019

09:50 - 23/09/2019  |  5137 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Trong các ngày 18/9 - 20/9/2019, PC Quảng Trị tổ chức huấn luyện định kỳ an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 cho 420 lượt cán bộ, công nhân viên thuộc các nhóm 1, 2, 3 và 6.

Minh Thành-Vương Thủy

  VIDEO XEM NHIỀU