Tập huấn nghiệp vụ truyền thông cho 100 cán bộ truyền thông 23 đơn vị thành viên và Cơ quan EVNCPC

22:09 - 26/09/2019  |  5024 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Trong hai ngày 24 và 25/9/2019 tại Đà Nẵng, EVNCPC đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ truyền thông cho 100 cán bộ truyền thông 23 đơn vị và Cơ quan EVNCPC.

Ban Truyền thông

  VIDEO XEM NHIỀU