Bước trưởng thành vượt bậc của CPCETC trong lĩnh vực tự động hóa

17:04 - 25/12/2019  |  382 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành phân phối điện, Tổng công ty Điện lực miền Trung triển khai dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát vận hành lưới điện EVNCPC kết nối dữ liệu SCADA với 13 trung tâm điều khiển tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên”. Quy mô của dự án gồm: xây dựng mới cơ sở dữ liệu và HMI tại Trung tâm giám sát EVNCPC; xây dựng cơ sở dữ liệu tại trung tâm điều khiển; kết nối thu thập tín hiệu SCADA của các trạm biến áp 110kV, các thiết bị phân đoạn trên lưới điện phân phối từ 11 trung tâm điều khiển; kết nối thu thập tín hiệu SCADA các thiết bị phân đoạn trên lưới điện phân phối từ Trung tâm điều khiển Quảng Trị và Quảng Ngãi.

Tổ TT - ETC

  VIDEO XEM NHIỀU