Tuần lễ hồng EVN - sự lan tỏa của một chương trình

09:35 - 31/12/2019  |  1465 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Chương trình "Tuần lễ hồng EVN lần thứ V" năm 2019 được PC Quảng Trị tổ chức vào ngày 26/12/2019, ngoài sự hưởng ứng tham gia của hơn 200 cán bộ công nhân viên, người lao động các đơn vị ngành điện đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn nhận được sự hưởng ứng tình nguyện hiến máu của nhiều người dân trên địa bàn.

Minh Thành-Vương Thủy

  VIDEO XEM NHIỀU