PC Quảng Ngãi: 10 hoạt động tiêu biểu năm 2019

09:57 - 20/01/2020  |  4877 lượt xem

Chia sẻ

Năm 2019 với nhiều cơ hội và thách thức đan xen cùng với sự thay đổi nhân sự của người đứng đầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi và với sự chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Điện lực miền Trung, sự quyết tâm đoàn kết và nỗ lực cao, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao và có nhiều hoạt động ý nghĩa với Công ty nói riêng và ngành điện nói chung.

Nguyễn Tuân - Kiều Trinh

Tin video khác

  VIDEO XEM NHIỀU