Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” số 20 phát sóng trên QRT

17:10 - 11/03/2020  |  1653 lượt xem

Chia sẻ

Những nội dung trong chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” phát kênh QRT ngày 08/03/2020 gồm: Phóng sự “Công ty Điện lực Quảng Nam cung cấp dịch vụ điện qua kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia”, tư vấn sử dụng điện “Chỉnh trang cáp thông tin trên cột điện – Hiệu quả bất ngờ”, tin tức chính: “Tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, “Triển khai áp dụng mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới từ 01/3/2020”.

PC Quảng Nam

  VIDEO XEM NHIỀU