Điện lực Cư Jút: Đảm bảo cấp điện liên tục an toàn mùa dịch Covid-19

15:55 - 23/04/2020  |  1087 lượt xem

Chia sẻ

Để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ, ngành điện về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Điện lực Cư Jut - PC Đắk Nông đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo vận hành ổn định, liên tục lưới điện trong đợt dịch Covid-19.

Đài Truyền hình huyện Cư Jut

  VIDEO XEM NHIỀU