Nhìn lại một nhiệm kỳ ở Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông

13:14 - 13/05/2020  |  1067 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông. Hiện tại Đảng bộ có 19 chi bộ trực thuộc, với tổng số 149 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã kết nạp được 46 đảng viên mới. Từ Đại hội lần thứ III đến nay, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty cơ bản thuận lợi. Sự ổn định về chính trị - xã hội cùng với sự phát triển của ngành, địa phương... đã tác động tích cực đến mọi hoạt động của Công ty. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông đã thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện, hiệu quả đối với mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Trong đó, quan trọng nhất là nhiệm vụ đảm bảo điện cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

PC Đắk Nông

  VIDEO XEM NHIỀU