Phóng sự: Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung - Dấu ấn một nhiệm kỳ

14:13 - 01/07/2020  |  2025 lượt xem

Chia sẻ

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung trong sạch, vững mạnh; xây dựng Tổng công ty chuyên nghiệp, hiện đại; cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên”. Những thành quả mà ngành điện miền Trung đạt được trong năm năm qua đã minh chứng cho sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung qua việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ban Truyền thông EVNCPC

  VIDEO XEM NHIỀU