Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị: Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

13:35 - 04/07/2020  |  1995 lượt xem

Chia sẻ

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng, đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Được sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, Công ty Điện lực Quảng Trị luôn hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Tổ tuyên truyền PC Quảng Trị

  VIDEO XEM NHIỀU