PC Quảng Trị tổng kết đợt phát động thi đua phát quang hành lang tuyến và chương trình thu thập thông tin hiện trường trung thế năm 2020

16:16 - 30/09/2020  |  1603 lượt xem

Chia sẻ

Ngày 28/9/2020, PC Quảng Trị tổ chức Lễ tổng kết đợt phát động thi đua phát quang hành lang tuyến và chương trình thu thập thông tin hiện trường trung thế năm 2020.

Minh Thành - Hữu Phúc

  VIDEO XEM NHIỀU