Công ty Điện lực Quảng Trị - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

14:34 - 28/01/2021  |  2917 lượt xem

Chia sẻ

Năm 2020 đi qua với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, nhưng với sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, sự ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp, sự quyết tâm đoàn kết của tập thể CBCNV, Công ty Điện lực Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao và ghi dấu bởi những hoạt động nổi bật.

PC Quảng Trị

  VIDEO XEM NHIỀU