PC Phú Yên: Ngăn ngừa sự cố lưới điện do cây ngã đổ vào đường dây

08:23 - 15/10/2022  |  970 lượt xem

Chia sẻ

“Tuyên truyền trước – phát quang ngay” được PC Phú Yên chỉ đạo rốt ráo từ tháng 7/2022 đến nay. Hiệu quả mang lại, người dân đã chủ động thông tin, phối hợp với ngành điện để được giám sát về chuyên môn, hỗ trợ ngắt điện và thậm chí tham gia phụ giúp việc khai thác. Việc này không chỉ giúp ngành điện giảm được các thiệt hại do sự cố lưới điện mà quan trọng hơn việc thu hoạch của người nông dân cũng sẽ được thuận lợi và an toàn hơn rất nhiều.

Hoa Hồng + Kim Hoàng

  VIDEO XEM NHIỀU