THỰC HÀNH TỐT KAIZEN - 5S TẠI CƠ QUAN EVNCPC

BẢNG TIN HOẠT ĐỘNG KAIZEN - 5S

Cơ quan Tổng Công Ty Điện lực Miền Trung
Địa chỉ:78A - Duy Tân - Phường Hòa Thuận Đông - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng

Chính sách chất lượng

Mục tiêu 5S

Quy định thực hành tốt 5S

Sơ đồ Ban điều hành 5S và Sơ đồ phân công trách nhiệm 5S

Các biểu mẫu đánh giá 5S

Sơ đồ ban điều hành

Sơ đồ phân công trách nhiệm 5S

Thông tin hoạt động chung

Thông tin hoạt động Kaizen-5S

Hình ảnh trước Kaizen

Hỉnh ảnh sau Kaizen

Ban An Toàn
Ban Kinh Doanh
Ban Kỹ thuật
Ban Vật tư
Ban Kiểm tra thanh tra
Ban Quản lý đấu thầu

TIN 5S