Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Thủy điện A Vương do Tổng công ty Điện lực miền Trung sở hữu

09:17 - 30/08/2017  |  2699 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Thủy điện A Vương do Tổng công ty Điện lực miền Trung sở hữu cụ thể như sau:
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Thủy điện A Vương  do Tổng công ty Điện lực miền Trung sở hữu

Ảnh minh họa: Nhà máy thủy điện A Vương

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Điện lực miền Trung

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.666.134 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 17.000 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư (NĐT) đăng ký tham gia đấu giá: 37 NĐT

+ Tổ chức: 02 NĐT

+ Cá nhân: 35 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 20.193.368 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 37 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 20.193.368 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 5.666.134 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 2.500 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 24.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 17.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 24.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 22.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 22.507 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 3 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.666.134 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:  0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 127.528.015.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/08/2017 đến 16h ngày 01/09/2017

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/08/2017 đến ngày 29/08/2017

EVNCPC

09:17 - 30/08/2017  |  2699 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU