Phóng sự truyền hình: Công đoàn PC Khánh Hòa nhìn lại 01 nhiệm kỳ (2013-2017)

13:33 - 30/08/2017  |  274 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Nhiệm kỳ 5 năm (2013-2017) vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, sự quan tâm, phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo chuyên môn đồng cấp, cùng với sự hăng say thi đua lao động của đội ngũ CNVC-LĐ trong Công ty, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã phát huy được những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thử thách, hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ, chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội IX đề ra.
Phóng sự truyền hình: Công đoàn PC Khánh Hòa nhìn lại 01 nhiệm kỳ (2013-2017)

Cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm (2010_2014)

https://www.youtube.com/watch?v=6nNWHVNni7g&t=60s

Huy Tôn - Nhật Ánh - Bích Huyên

13:33 - 30/08/2017  |  274 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU