PC Bình Định khai thác hiệu quả phần mềm SCADA của Trung tâm điều khiển

21:16 - 31/08/2017  |  1003 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Hạt nhân của Trung tâm điều khiển là hệ thống SCADA - hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát, điều khiển. Qua thực tế vận hành tại Trung tâm điều khiển Bình Định hơn một năm, có thể nói, hệ thống có nhiều tính năng tự động hóa ưu việt, hỗ trợ đắc lực trong công quản lý tác vận hành hệ thống điện Bình Định.
PC Bình Định khai thác hiệu quả phần mềm SCADA của Trung tâm điều khiển

Kiểm tra các tín hiệu kết nối đến Trung tâm điều khiển

Ngay từ đầu tháng 8/2017, PC Bình Định đã nhận được nhiều đăng ký phối hợp công tác của các đơn vị trong EVNCPC để cấu hình mở rộng hoàn thiện tín hiệu kết nối SCADA TBA 110kV Phù Mỹ (kế hoạch tháng 10/2017 vận hành không người trực), hoàn thiện kết nối ngăn lộ máy biến áp T2-TBA 110kV Long Mỹ... Đặc biệt hơn là Trung tâm vừa bổ sung tính năng truy cập rơle bảo vệ của các TBA có kết nối về Trung tâm điều khiển - một trong các chức năng bắt buộc phải có của Trung tâm điều khiển. Hiện nay, PC Bình Định đã kết nối thành công việc truy xuất rơle bảo vệ 3 TBA 110kV không người trực (Nhơn Hội, Phước Sơn và Nhơn Tân) ở tất cả phía 22kV và 110kV; đã đọc được các bản tin sự kiện mà rơle bảo vệ ghi nhận được.

Việc kết nối truy cập, đọc được tất cả các bản tin sự kiện trong rơle là một sự cố gắng lớn trong áp dụng công nghệ và khai thác hiệu quả hệ thống SCADA, giúp cho công tác thu thập dữ liệu, phân tích sự cố, cài đặt chỉnh định thông số rơle bảo vệ được đơn giản, kịp thời trong khâu vận hành. Trong thời gian đến, PC Bình Định sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện việc kết nối truy cập  rơle bảo vệ của các TBA 110kV không người trực còn lại để kịp hoàn thành kế hoạch đưa các TBA 110kV không người trực của EVNCPC vào vận hành. 

Hiện nay, Trung tâm điều khiển đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị kết nối SCADA với ngăn lộ MBA T2 (40MVA-110/22kV) TBA 110kV Long Mỹ nhằm phục vụ nghiệm thu đóng điện, đưa MBA T2 vào vận hành để giảm tải cho MBA T1 hiện đang đầy tải.

Điều Độ

21:16 - 31/08/2017  |  1003 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Thông điệp đầu năm 2018

Thông điệp đầu năm 2018

15:59 - 05/01/2018  |  3092 lượt xem