Đảng ủy PC Đắk Lắk: Tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

14:05 - 11/09/2017  |  941 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Ngày 08/9/2017, Đảng ủy PC Đắk Lắk đã triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự lớp học có trên 300 đảng viên thuộc Đảng bộ PC Đắk Lắk, Chi bộ Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh; Chi bộ Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung và Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực 3.
Đảng ủy PC Đắk Lắk:  Tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Đảng ủy PC Đắk Lắk tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Tại lớp học, đồng chí Trần Xuân Linh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã giới thiệu đến các đảng viên tham gia 03 chuyên đề chính, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đây là những chuyên đề quan trọng, góp phần giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng. Mặt khác, thông qua việc học tập lần này, mỗi đảng viên có thể nghiên cứu, vận dụng linh hoạt vào thực tế tại đơn vị cũng như đóng góp vào đề án tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Trung giai đoạn 2017-2020.

Quý Dương

14:05 - 11/09/2017  |  941 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Thông điệp đầu năm 2018

Thông điệp đầu năm 2018

15:59 - 05/01/2018  |  3089 lượt xem