PC Gia Lai: Tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng

14:26 - 13/01/2018  |  95 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Năm 2017, PC Gia Lai được phân bổ 181,753 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (gồm vốn KHCB 50,181 tỷ, vốn vay tín dụng thương mại 131,572 tỷ đồng) đầu tư 54 công trình, trong đó, 29 công trình chuyển tiếp và 25 công trình khởi công mới.
PC Gia Lai: Tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng

Đóng điện công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Trong năm Công ty đã thi công hoàn thành 22/25 công trình (trong đó quyết toán hoàn thành 11/25 công trình; hoàn thành 11/25 công trình); triển khai lập thủ tục đầu tư  01/25 công trình (Hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán vì kế hoạch trong năm giao hoàn thành lập thủ tục đầu tư) và 02 công trình đang thi công (lắp đặt bổ sung, thay thế thiết bị phân đoạn, khép vòng lưới điện trung áp tỉnh Gia lai năm 2017 và Cải tạo giảm TTĐN lưới điện Khu vực An khê, ĐăkPơ, Kbang, Kôngchro, Mang yang năm 2017).

Tính cho tới thời điểm này, khối lượng thực hiện lên phiếu giá công tác đầu tư xây dựng của Công ty là 190,064 tỷ đồng, đạt 104,57% so với kế hoạch; khối lượng giải ngân là 176,367 tỷ đồng, đạt 97,04% kế hoạch.

Từ Vy

14:26 - 13/01/2018  |  95 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU