PC Bình Định: Tổng kết công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực năm 2017

14:28 - 13/01/2018  |  52 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Thực hiện Quy chế phối hợp ngày 29/7/2014 giữa Sở Công thương và PC Bình Định, ngày 05/1/2018, tại Sở Công thương Bình Định, hai bên đã tổ chức buổi tổng kết công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực năm 2017. Tham dự buổi tổng kết có ông Nguyễn Văn Dũng - Chánh Thanh tra Sở Công thương Bình Định và các chuyên viên Phòng Thanh tra; ông Trần Quốc Việt - Trưởng Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) cùng các chuyên viên Phòng KTGSMBĐ PC Bình Định.
PC Bình Định: Tổng kết công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực năm 2017

Ký kết Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Theo báo cáo tổng kết, trong năm 2017 hai bên đã phối hợp và tham mưu cho các cơ quan thẩm quyền địa phương xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực. Các vi phạm chủ yếu đối với các trường hợp khách hàng sử dụng điện có hành vi trộm cắp điện; vi phạm hành lang tuyến, tự ý di dời, thay thế thiết bị công trình của lưới điện, trạm biến áp, hệ thống đo đếm điện năng... của bên bán điện, gây thiệt hại về tài sản và làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện của PC Bình Định.

Trong những năm gần đây, tình trạng khách hàng trộm cắp điện trên địa bàn tỉnh Bình Định có xu hướng tăng lên về số vụ và mức độ tinh vi. Do hạn chế về kiến thức pháp luật, nhiều khách hàng trộm cắp điện không biết rằng họ không chỉ bồi thường thiệt hại cho ngành điện mà còn bị xử lý theo các quy định của pháp luật về hành vi trộm cắp điện. Tại buổi làm việc, hai đơn vị thống nhất cần phải tuyên truyền để mọi người biết được ngoài các hình thức xử phạt chính, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị hoặc cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung. Ngoài các hình thức xử phạt chính và xử phạt bổ sung quy định của pháp luật, cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được pháp luật quy định. Theo đó, kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực năm 2017 Sở Công thương Bình Định và UBND các cấp đã tiếp nhận 29 hồ sơ vi phạm, và đã tham mưu cho chủ tịch UBND các cấp ra quyết định xử phạt xong 19 vụ, trong đó có 03 vụ phạt cảnh cáo và 16 vụ phạt tiền, tổng cộng là 267.500.000 đồng.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và nêu ra những khó khăn cần khắc phục nhằm có biện pháp tháo gỡ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tham mưu đề xuất kịp thời cho các cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sử dụng điện.

Cũng tại buổi tổng kết, đại điện hai đơn vị đều đánh giá cao sự nỗ lực của hai bên, đồng thời biểu dương các kết quả đã đạt được: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018 và hoàn thành tốt hơn trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực, lãnh đạo các đơn vị phòng ban cần phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người quản lý. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, lãnh đạo các đơn vị cần đề ra các giải pháp, phương án thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời khắc phục những tồn tại của đơn vị và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018”.

Lê Văn Ninh

14:28 - 13/01/2018  |  52 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU