Video clip: 10 sự kiện nổi bật PC Đà Nẵng năm 2017

16:45 - 01/02/2018  |  2959 lượt xem

Chia sẻ
Năm 2017 đánh dấu nhiều sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng diễn ra trên khắp các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Đà Nẵng. Bước sang năm 2018, lòng người dân Đà Nẵng lại hân hoan theo từng bước chuyển mới, phấn đấu cùng chung tay xây dựng thành phố thành trung tâm kinh tế lớn của khu vực. Suối riêng giữa nguồn chung, sắc cam của những người thợ điện Đà Nẵng cũng miệt mài 365 ngày trong năm - trên mọi địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết - để đưa nguồn điện tỏa khắp nẻo phố phường, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực hoạt động.
https://youtu.be/xQQHryEUe7Q

Tổ TTTT - PC Đà Nẵng

16:45 - 01/02/2018  |  2959 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU