Video clip: CPCCGC nâng cao khả năng cung cấp điện cho các địa phương phía bắc của tỉnh Quảng Nam

19:37 - 20/03/2018  |  2938 lượt xem

Chia sẻ
Trong thời gian qua, các địa phương phía bắc của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, khu đô thị trong khu vực có tốc độ phát triển phụ tải rất nhanh. Mặc dù trong năm 2017, trạm biến áp 110kV Điện Nam Điện Ngọc liên tục được CPCCGC đầu tư nâng công suất từ 65 lên 103MVA nhưng tình hình cung cấp phụ tải cao hơn vẫn là một đòi hỏi cấp thiết. Để giải quyết hiệu quả cho phụ tải khu vực, trong những ngày đầu năm 2018, CPCCGC đã nỗ lực thi công lắp đặt máy biến áp T3 cho trạm biến áp 110kV Điện Nam Điện Ngọc, nâng tổng dung lượng của trạm từ 103MVA lên 128MVA. Đây là công trình trọng điểm của CPCCGC nhằm nâng cao toàn diện khả năng cung cấp điện cho các địa phương phía bắc của tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Phúc

19:37 - 20/03/2018  |  2938 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU