Đại hội Công đoàn Điện lực Quảng Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2008 - 2010)

23:12 - 19/12/2007  |  4850 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Thực hiện kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hôi Công đoàn toàn quốc lần thứ X, ngày 14.12.2007 Công đoàn Điện lực Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2008-2010). Tham dự Đại hội có 143 đại biểu; trong đó có 15 đại biểu đương nhiên, 118 đại biểu được bầu từ 19 Công đoàn bộ phận và 20 đại biểu khách mời.
Đại hội Công đoàn Điện lực Quảng Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2008 - 2010)

Ban chấp hành Công đoàn ĐL Quảng Nam ra mắt Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có Bà Phạm Thị Toản UVBTV Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo Công đoàn Công ty Điện lực 3 và lãnh đạo Điện lực Quảng Nam.

Đại hội đã tập trung phân tích đánh giá phong trào công nhân viên chức và phong trào Công đoàn nhiệm kỳ XII 2005 – 2007, thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ XIII, với các mục tiêu chính: Tiếp tục tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVC, nâng cao nhận thức về cổ phần hoá nhằm tạo sự gắn bó của người lao động với Điện lực sau cổ phần hoá, xây dựng Điện lực Quảng Nam ổn định và phát triển; tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCNV theo hướng tiến bộ, hiện đại, nâng cao tỉ lệ thợ bậc cao, giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ những người chưa tốt nghiệp PTTH, tạo điều kiện cho nhiều người tham gia học ngoại ngữ, thông thạo vi tính, internet…; Tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng “Văn hoá doanh nghiệp Điện lực Quảng Nam”; duy trì tốt phong trào xây dựng “cơ quan văn hoá” do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam phát động. Chú trọng bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động; Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động sau cổ phần hoá, phấn đấu mức thu nhập bình quân của CBCNV năm sau cao hơn năm trước, tư tưởng CNVC ngày càng ổn định, gắn bó với Điện lực; Đẩy mạnh các biện pháp thi đua lao động sản xuất, góp phần phấn đấu hoàn thành xuất tốt hiệm vụ chính trị của Điện lực. Trong đó, các mục tiêu được chú trọng: Tăng trưởng sản lượng điện hàng năm bình quân trên 15%; Khách hàng sử dụng điện đạt 90.000 khách hàng vào năm 2000; Giảm tổn thất điện năng bình quân 0,3%/năm; Năng suất lao động tăng hơn 10%; Phát triển kinh doanh viễn thông với số lượng thuê bao trên 50.000 và doanh thu đạt bình quân trên 40 tỷ đồng/năm; Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn; Phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; Phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS HCM của Điện lực tổ chức tốt các phong trào văn thể mỹ, công tác xã hội, chăm sóc và nuôi dưỡng 12 mẹ VNAH...

Đại hội lần này đã bầu BCH Công đoàn gồm 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đăng Bảy làm Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Bê làm Phó Chủ tịch và đồng chí Lê Văn Hoà được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Công đoàn nhiệm kỳ XIII.

Tăng Phan Lương

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

23:12 - 19/12/2007  |  4850 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU