Tổ chức sinh nhật tập thể - Nét đẹp văn hóa doanh nghiệp tại PC Gia Lai

08:22 - 07/06/2018  |  423 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được Ban lãnh đạo PC Gia Lai đặc biệt quan tâm. Trong đó, việc tổ chức chúc mừng sinh nhật cho CBCNV là một trong những nét đẹp văn hóa doanh nghiệp tại PC Gia Lai. Với ý nghĩa đó, ngày 05/6/2018, Văn phòng Công ty đã tổ chức lễ sinh nhật cho 8 CBCNV có ngày sinh trong quý II/2018.
https://youtu.be/zagPVY0zxjc

Tổ TTV PC Gia Lai

08:22 - 07/06/2018  |  423 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU