Đảng bộ PC Bình Định: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

15:51 - 29/06/2018  |  2813 lượt xem

Chia sẻ
Chiều ngày 26/06/2018, tại Hội trường Công ty, Đảng bộ PC Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XIII (2015 - 2020). Tại Hội nghị, Đảng bộ xác định tiếp tục phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể để xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, phát triển theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.
Đảng bộ PC Bình Định: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 -2020

https://www.youtube.com/watch?v=EDQIuwIYfGY&feature=youtu.be

Thành Chính

15:51 - 29/06/2018  |  2813 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU