Đồng phục công sở và hình ảnh ngành điện

08:44 - 17/07/2018  |  365 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Đồng phục công sở trong làm việc là một cách thể hiện văn hóa doanh nghiệp, tạo sự thuận lợi hơn trong quan hệ giao tiếp, giải quyết công việc giữa CBCNV ngành điện với khách hàng; vừa là trách nhiệm của mỗi CBCNV trong việc thực hiện tác phong chuẩn mực trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại PC Gia Lai.

PC Gia Lai

08:44 - 17/07/2018  |  365 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU