Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm điện tổ chức Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2007-2010)

16:33 - 24/12/2007  |  4922 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Vào ngày 21.12.2007, Trung Tâm Thí nghiệm điện (PC3) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XII nhiệm kỳ (2008 – 2010). Về dự Đại hội có đại diện lãnh đạo PC3 và Công đoàn PC3, cùng 163 đoàn viên đang công tác tại Trung tâm.
Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm điện tổ chức Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2007-2010)

Ban chấp hành Công đoàn TT Thí nghiệm điện nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, đ/c Hồ Thị Lý Chủ tịch Công đoàn Trung tâm đã báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ vừa qua. Được sự quan tâm của lãnh đạo và Công đoàn PC3, Công đoàn đã cùng chuyên môn vận động toàn thể đoàn viên và CNVC – LĐ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao, trong 2 năm qua CNVC – LĐ Trung tâm đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để thu nhập, đời sống CNVC – LĐ trong đơn vị ổn định và phát triển, đảm bảo 100% CNVC – LĐ có đủ việc làm. Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn đã cùng lãnh đạo đơn vị phổ biến và triển khai kịp thời các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cấp trên về các quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan giữa Nhà nước với người lao động, tạo cho CNVC – LĐ yên tâm phấn khởi trong công tác. Tong các năm qua CNVC – LĐ Trung tâm đã có nhiều nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác thí nghiệm định kỳ, thí nghiệm đưa vào vận hành các trạm 35kV, 110kV,220kV,500kV, các nhà máy Thuỷ điện vừa và nhỏ thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Về công tác nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến hợp lý hoá sản xuất trong thời gian qua, Trung tâm đã có 33 sáng kiến được xét công nhận và đưa vào ứng dụng, trong đó có 5 sáng kiến cấp Công ty, 4 Bằng lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp; 3 giải pháp kỹ thuật được Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (1 giải ba; 2 giải khuyến khích); 6 giải pháp hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Đà Nẵng (3 giải ba; 3 giải khuyến khích) với giá trị làm lợi 582 triệu đồng. Công đoàn Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Chính quyền và đoàn TNCSHCM đơn vị tổ chức các phong trào văn thể mỹ, công tác xã hội, chăm sóc và phụng dưỡng Mẹ VNAH…

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành Công đoàn TT Thí nghiệm điện nhiệm kỳ mới.

Dương Anh Minh

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

16:33 - 24/12/2007  |  4922 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU